Vereniging Hebreeuws

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Hebreeuws bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
dr. M.L. (Margaretha) Folmer
Secretaris
Dhr. J. (Jarno) Florusse
p/a LIAS / LUCSoR
Postbus 9515
2300 RA LEIDEN
E-mailadres van de Vereniging: info@hebreeuws.org
Penningmeester
dr. ir. J. (Joost) van der Lijn (penningmeester@hebreeuws.org)
Overige leden
prof. dr. F. (Ferenc) Postma
drs. R. (Ruben) Verhasselt

Bankrekening NL69INGB0004376388 ten name van:
Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws.

Ereleden

Het bestuur heeft Peter Broers en Henk Heikens vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging en voor de beoefening van het Hebreeuws in het Nederlandse taalgebied benoemd tot ereleden van de Vereniging Hebreeuws.