Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Johannes Isaac Levita, Grammatica hebraea, absolutissima, in duos libros distincta. Antwerpen, Plantin, 1570. illustratie

Johannes Isaac Levita (1515-1577) was professor voor Hebreeuws, eerst te Leuven, waar hij ook zijn Hebreeuwse grammatica publiceerde. Later, in 1551, werd hij professor te Keulen, waar nog twee heruitgaven van zijn grammatica het licht zagen.

In 1564 verscheen bij Christoffel Plantin te Antwerpen een gereviseerde en vermeerderde Editio quarta. Zes jaar later volgde nog een Editio quinta. Beide edities voorzag Plantin van een monumentale titelpagina. [FP]

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org