Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Robertus Bellarminus, Institutiones linguae hebraicae, Antwerpen, Plantin-Moretus, 1606. illustratie

De Jezuïet Robertus Bellarminus (1542-1621), aanvankelijk professor te Leuven (1570), werd zes jaar later benoemd te Rome. Daar verscheen reeds in 1585 een Editio tertia van zijn Hebreeuwse grammatica (Institutiones). Bij (de erven) Plantin te Antwerpen werd het boekje nog zeker driemaal uitgegeven: in 1596, 1606 en 1616. Maar ook elders vond deze Hebreeuwse grammatica van de latere kardinaal (1599) en aartsbisschop (1602) een ruime verspreiding, tot in Genève toe.

De grammatica sluit af met o.a. een ‘Exercitatio grammatica in Psalmum XXXIII, secundum Hebraeos XXXIIII’, ofwel tekst en grammaticale analyse van de Hebreeuwse Psalmus alphabeticus 34. [FP]

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org