Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Sixtinus Amama, De Hebreusche grammatica ofte taal-konst, Amsterdam, Hendrick Laurensz., 1627. illustratie

Sixtinus Amama (1593-1629), leerling van Johannes Drusius Sr. en diens opvolger als professor voor Hebreeuws aan de Friese universiteit te Franeker, heeft zich voor een grondige kennis van ‘de Heylige Tale’ bijzonder ingezet. Door zijn toedoen werd het Hebreeuws voor de proponenten theologie zelfs verplicht gesteld. In 1625 publiceerde hij een Hebreeuwse grammatica in het Latijn (gebaseerd op het werk van Petrus Martinius en Johannes Buxtorf Sr.), waarop in 1627 deze Hebreusche grammatica volgde, de eerste in het Nederlands, ‘tot dienste der leer-gierige Nederlanders’. [FP]

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org