Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Isaac ibn Sahula, משׁל הקדמוני – Meshal Haqadmoni illustratie

Een beroemde verzameling van fabels in het Hebreeuws is de Meshal haqadmoni, geschreven door Isaac Ibn Sahula, in Spanje rond het midden van de 13e eeuw. De fabel had in die dagen een hogere status dan tegenwoordig en werd beschouwd als drager van oude wijsheid.

De Arabische invloed op dit Hebreeuwse werk blijkt uit de inhoud en uit de typische stijl van gerijmd proza (maqama). In 2004 heeft prof. Raphael Loew een fraaie uitgave van dit werk bezorgd, op basis van de tekstuitgave van Venetië 1547 en de illustraties uit het Rothschild-manuscript.Het plezierige van deze uitgave is dat zij het nuttige met het aangeame verenigt: veel aantekeningen bij de tekst, naast een geestige vertaling in het Engels. (Zie ook de bundel Studiedag 2007 op de Otsar van de Vereniging Hebreeuws). [PB]

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org