Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Johannes Coccejus, Psalterium, 1646 illustratie

Johannes Coccejus (1603-1669), leerling van Sixtinus Amama, werd in 1636 professor voor Hebreeuws aan de universiteit te Franeker. Tot zijn studenten behoorden ook vele Hongaren, die hier te lande hun studie op academisch niveau wilden voltooien. Op verzoek van enkele van hen, op wie Coccejus zeer gesteld was, publiceerde hij in 1646 een uitgave van het Hebreeuwse Psalterium, gebaseerd op de beste codices en voorzien van een eigen Latijnse vertaling. Het boek werd in een handzaam formaat gedrukt, zodat het gemakkelijk als leerboekje gebruikt kon worden, met rechts de Hebreeuwse tekst en daar tegenover Coccejus’ Latijnse vertaling, die sterk bij het oorspronkelijke Hebreeuws aansluit. Het boekje heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderwijs in het Hebreeuws in het Hongaarse achterland.

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org