Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Olivarius Bulaeus, Methodus hebraica, Utrecht, 1658. illustratie

In de zeventiende eeuw verschenen er vele Hebreeuwse grammatica’s, veelal in het Latijn.

Een opmerkelijke vertegenwoordiger van dit genre is de Methodus Hebraica van Olivier Bulaeus uit Vinsobres, een gerichte methode om het Hebreeuws zo gemakkelijk en correct mogelijk te leren, en wel ‘sine punctis’. Vokaaltekens komen er dan ook niet in voor.

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org