Vereniging Hebreeuws

ביבליופיליה – Galerij van Hebreeuwse boeken

Everardus van der Hooght, פתח לשון הקדש – Janua linguæ sanctæ, Amsterdam, 1686. illustratie

Everardus van der Hooght was predikant te Nieuwendam ‘in Waterlandt’, waar hij een grote kring van belangstellenden inwijdde in het Bijbels Hebreeuws. Met het oog daarop publiceerde hij in 1686 het eerste deel van zijn grammaticale commentaar op de Hebreeuwse tekst van Ps. 1-8, en korte tijd later het tweede deel in het Nederlands als Deure der Heylige Taale.

Van der Hooght is het meest bekend geworden door zijn nieuwe uitgave van de Biblia Hebraica (1705), een gereviseerde editie van de in 1667 verschenen Biblia Hebraica van Johannes Leusden en Joseph Athias, die tot ver in de 19e eeuw tot de beste werd gerekend.

Meer info (pdf)

Alle boeken in de galerij


Ideeën? Schrijf naar galerij@hebreeuws.org