Vereniging Hebreeuws

Eindtermen klassiek Hebreeuws

Dit document is gebaseerd op een artikel dat in 1996 is verschenen in Alef Beet. Het is bedoeld als handreiking aan docenten en brengt de eindtermen in beeld voor de eerste jaren van het onderwijs klassiek (bijbels) Hebreeuws. Het document is in PDF-formaat te downloaden.