Vereniging Hebreeuws
Onderwijzer, Pentateuch met Rashi
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Tekstuitgaven met vertaling
Onderwijzer, Pentateuch met Rashi

1. Identificatie

a. auteurOnderwijzer, A.S.
b. titelNederlandsche vertaling van den Pentateuch benevens eene Nederlandsche verklarende vertaling van Rashie's Pentateuch-Commentaar
c. uitgaveAmsterdam, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 5744-1984, vijf delen (1e druk Amsterdam, Van Creveld, 1895; 2e druk Amsterdam, NIK 5735-1975)
d. vorm en omvang22 cm, deel 1: 652 blz.; deel 2: 586 blz.; deel 3: 405 blz.; deel 4: 455 blz.; deel 5: 406 blz.
e. bijlagenin deel 5 zijn vijf blz. facsimile en 26 blz. met een beschrijving van Rashi's leven en werken en enkele illustraties toegevoegd
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaargespecialiseerde boekhandel en NIK

2. Inhoud

Elk boek bevat de Hebreeuwse tekst van een bijbelboek van de tora, met daarbij de Nederlandse tekst in een vertaling van rabbijn A.S. Onderwijzer, die berust op de 'correcte' Hebreeuwse uitgave bij Löwenstam onder leiding van G.A. Polak in 5587 (1827). Daarna volgt - eveneens in het Hebreeuws, mét een Nederlandse vertaling - de tekst van het bijbelcommentaar van de middeleeuwse joodse geleerde Rashi (1040-1105). De teksten zijn ingedeeld naar de wekelijkse lezingen, zoals die in de synagoge worden voorgelezen. Ook het einde van elke 'parasja' - een gedeelte dat door één persoon in zijn geheel wordt gelezen - is daarbij gemarkeerd.

3. Doelgroep

Goed te gebruiken bij de voorbereiding op de dienst in de synagoge en de wekelijkse lezingen.

4. Algemeen

Een instructieve en praktische uitgave. Vermeldenswaard is dat ook de Targoem Onkelos, de Aramese vertaling van de bijbel, is opgenomen.