Vereniging Hebreeuws
Genesis, Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Tekstuitgaven met vertaling
Genesis, Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling

1. Identificatie

a. auteur-
b. titelGenesis, בראשית - Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
c. uitgaveHaarlem, Nederlands Bijbelgenootschap / 's-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting / Amsterdam, Societas Hebraica Amstelodamensis, 1999
d. vorm en omvang24 cm, 373 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN90-6126-088-4
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Een tweetalige uitgave door hebraici uit een vertaalgroep van de Societas Hebraica Amstelodamensis. Op de linker bladzijde staat telkens het Hebreeuws, op de rechter bladzijde het Nederlands. In de vertaling is geprobeerd om het taaleigen van de Hebreeuwse tekst weer te geven ('Amsterdamse school'). Het woord vooraf bevat een toelichting van deze wijze van vertalen. Daarbij wordt de tekst kolometrisch, in 'ademeenheden', over de regels verdeeld, in navolging van de Verdeutschung door Martin Buber en Franz Rosenzweig.

3. Doelgroep

Bijbellezers die in de vertaling het ritme van het Hebreeuws willen volgen en de grondtekst erbij willen hebben.

4. Algemeen

Deze fraaie tweetalige uitgave is interessant voor degenen die beginnen met het lezen van de bijbel in het Hebreeuws.
In deze tweetalige serie is intussen ook het Hooglied verschenen (zie hierna). De uitgave van Richteren wordt eind 2001 verwacht.