Vereniging Hebreeuws
Green, The Interlinear Hebrew/Greek-English Bible
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Interlineaire vertalingen
Green, The Interlinear Hebrew/Greek-English Bible

1. Identificatie

a. auteurGreen, J.P.
b. titelThe Interlinear Hebrew/Greek-English Bible. Deel 1: Gen. - Ruth; deel 2: Sam. - Ps. 55; deel 3: Ps. 56 - Mal.; deel 4: New Testament
c. uitgaveLafayette Indiana, Associated Publishers and Authors, 1976-1979
d. vorm en omvang24 cm; deel 1: 734 blz.; deel 2: 728 blz.; deel 3: 750 blz.; deel 4: 640 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-934-774-01-3
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

In een interlineaire vertaling staat tussen de regels van de grondtekst onder elk woord een vertaling van dat woord. Ook die gaat van rechts naar links. Het Hebreeuws is hier de doorlopende tekst. De vertaling daarvan moest dikwijls over twee regels worden verdeeld. Die moet dan van rechts naar links en van boven naar onder worden gelezen. De interlineaire vertaling is meer gericht op het verstaan van de tekst dan op taalkundige informatie daarover. In een kolom aan de linkerkant van elke bladzijde staat een doorlopende vertaling waarin de interlineaire weergave in beter lopend Engels is omgezet. De masoretische tekens zijn dun afgedrukt, waardoor de lezer wel eens moet turen.

3. Doelgroep

Uitgave om de lezer dichter bij de grondtekst te brengen, voor christelijke doeleinden. Het vierde deel is het Nieuwe Testament. De bijbelboeken staan in christelijke volgorde.

4. Algemeen

Bruikbaar als men snel een indruk wil krijgen van de aard en betekenis van afzonderlijke grondtekstwoorden. Matig geschikt als hulpmiddel bij taalstudie. Er bestaat een verkleinde uitgave van de vier delen in één band, waarin de grondtekst niet meer goed leesbaar is. Er is echter ook een uitgave in één band in de oorspronkelijke grootte, ISBN 1-878442-82-1.