Vereniging Hebreeuws
Kohlenberger, Interlinear Hebrew-English Old Testament
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Interlineaire vertalingen
Kohlenberger, Interlinear Hebrew-English Old Testament

1. Identificatie

a. auteurKohlenberger, J.R.
b. titelThe NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament. Deel 1: Gn. - Dt.; deel 2: Josh.-Kgs.; deel 3: Chr. - Cant.; deel 4: Isa. - Mal.
c. uitgaveGrand Rapids MI, Zondervan Publishing House, 1979-1985
d. vorm en omvang25 cm; deel 1: 622 blz.; deel 2: 528 blz.; deel 3: 613 blz.; deel 4: 605 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNdeel 1: 0-310-38880-5; deel 2: 0-310-38890-2; deel 3: 0-310- 44200-1; deel 4: 0-310-44210-9
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

In een interlineaire vertaling staat tussen de regels van de grondtekst onder elk woord een vertaling van dat woord. Ook die gaat van rechts naar links. De vertaling is hier de doorlopende tekst. Engelse woorden die samen één Hebreeuws woord weergeven, zijn met koppeltekens verbonden en lopen van links naar rechts. De grondtekstwoorden zijn daarboven gezet. In een kolom aan de rechterkant van elke bladzijde staat de NIV of New International Version, een bestaande vertaling. De interlineaire vertaling zoekt aansluiting daarbij, maar probeert allereerst om de vormkenmerken van het grondtekstwoord weer te geven. De Hebreeuwse tekst is klein afgedrukt, hetgeen voor beginnende lezers problemen zal opleveren.

3. Doelgroep

Gemaakt voor studiedoeleinden, waarbij niet alleen is gedacht aan bijbelstudie, maar ook aan taalstudie.

4. Algemeen

De uitgave kan goede diensten bewijzen als men snel een indruk wil krijgen van de vorm en betekenis van afzonderlijke grondtekstwoorden. Daardoor bruikbaar als hulpmiddel bij het leren van de taal.