Vereniging Hebreeuws
Steurer, Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Interlineaire vertalingen
Steurer, Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch

1. Identificatie

a. auteurSteurer, R.M.
b. titelDas Alte Testament; Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch und Transkription des hebräischen Grundtextes nach der Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1986.
Band 1: Gen. - Deut.; band 2: Jos. - Kön.; band 3: Jes. - Ez.; band 4: Hos. - Mal.,Job, Ps.; band 5: Spr. - Kron.
c. uitgaveNeuhausen-Stuttgart, Hänssler Verlag, 1989-2001
d. vorm en omvang23 cm; band 1: 1293 blz.; band 2: 1235 blz.; band 3: 1183 blz.; band 4: 979 blz.; band 5: ? blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNband 1: 3-7751-1281-2, band 2: 3-7751-1274-X, band 3: 3-7751-1275-8, band 4: 3-7751-1284-7, band 5: 3-7751-1585-4
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

In een interlineaire vertaling staat tussen de regels van de grondtekst onder elk woord een vertaling van dat woord. Ook die gaat van rechts naar links. Extra in deze uitgave is een translitteratie van de Hebreeuwse woorden op een afzonderlijke regel daartussen. Die kan enige hulp bieden bij de uitspraak. De vertaling is hier de doorlopende tekst. Duitse woorden die samen één Hebreeuws woord weergeven, zijn met koppeltekens verbonden. De grondtekstwoorden plus hun translitteraties zijn daarboven gezet. De interlineaire vertaling probeert de vormkenmerken van het grondtekstwoord weer te geven. Tegelijk is gestreefd naar een ietwat leesbare tekst. Toegevoegde woorden staan tussen haakjes. De Hebreeuwse bijbel is nagevolgd in de volgorde van de bijbelboeken en in de ordening van de bladzijden (elke band begint 'achteraan'). Fraaie bladspiegel, waarbij de tekst ruim op de bladzijde is afgedrukt.

3. Doelgroep

Gemaakt voor studiedoeleinden, waarbij zowel te denken valt aan bijbelstudie als aan taalstudie.

4. Algemeen

De uitgave kan goede diensten bewijzen als men snel een indruk wil krijgen van de vorm en betekenis van afzonderlijke grondtekstwoorden. Daardoor bruikbaar als hulpmiddel bij het leren van de taal.