Vereniging Hebreeuws
Cohen, Beknopte Hebreeuwse grammatica
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Cohen, Beknopte Hebreeuwse grammatica

1. Identificatie

a. auteurCohen, J.
b. titelBeknopte Hebreeuwse grammatica met enige oefeningen
c. uitgave's-Gravenhage, Uitg. Martinus Nijhoff, 1981 (2e verbeterde druk, 4e oplage; 1e druk uit 1953)
d. vorm en omvang24 cm, viii + 73 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN90-2470-642-4
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

Het boek bevat een summiere schoolgrammatica van het Bijbels Hebreeuws. In vijf hoofdstukken wordt aandacht besteed aan respectievelijk het leren lezen van Hebreeuws, de naamwoorden en voorzetsels, de voornaamwoorden en bijwoorden, het regelmatige werkwoord en het onregelmatige werkwoord. De nadruk ligt vooral op de grammatica. Een derde deel van het boek bestaat uit paradigma's van het werkwoord. Er zijn betrekkelijk weinig vertaaloefeningen opgenomen (uitsluitend Hebreeuws-Nederlands). De opgenomen woordenschat is summier, minder dan 200, waaronder nauwelijks werkwoorden.

3. Doelgroep

Bestemd voor leerlingen van het (oude) gymnasium. Kennis van Latijn wordt voorondersteld, omdat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de Latijnse benamingen van de Hebreeuwse grammaticale vormen.

4. Algemeen

Vooral geschikt als eerste kennismaking met het Hebreeuws. Voor hen die geen Latijn kennen, kan het veelvuldig gebruik van Latijnse termen een struikelblok vormen. Vanwege de beknoptheid is het boek voor zelfstudie minder geschikt.