Vereniging Hebreeuws
Lettinga/Muraoka, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Lettinga/Muraoka, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurLettinga, J.P.
b. titelGrammatica van het Bijbels Hebreeuws
c. uitgaveLeiden, Brill, 2000; 11e gecorrigeerde editie door T. Muraoka, met medewerking van W.Th. van Peursen
d. vorm en omvang24 cm, xii + 218 blz.
e. bijlagenHulpboek: vii + 117 blz.
f. ISBN90-0411-609-8 (grammatica + hulpboek)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Deze grammatica is een min of meer compleet naslagwerk en leerboek tegelijk. Dat is de charme en het probleem van het boek. De opzet is klassiek: veel aandacht voor schrift- en klankleer en vooral voor de morfologie. De syntaxis komt er wat mager af en betreft vooral de zinsbouw. Door het hulpboek wordt het een leerboek. Ook de terminologie is klassiek. Die wordt verklaard in een achterin opgenomen woordenlijst. Een tekstregister en een zaakregister maken het boek toegankelijk.

3. Doelgroep

De doelgroep is vooral: beginnende studenten theologie en semitische talen. Door de klassieke opzet en terminologie is het minder toegankelijk dan je zou wensen. De oefeningen in het hulpboek zijn goed, maar antwoorden en uitwerkingen ontbreken, zodat de studenten steeds een beroep op begeleiding moeten doen.

4. Algemeen

In de herziene druk van 2000 zijn drukfouten uit de voorafgaande uitgave van 1996, verbeterd. Het is een naslagwerk waarop mensen die serieus met het Bijbels Hebreeuws bezig zijn, altijd een beroep kunnen doen.