Vereniging Hebreeuws
Jagersma, Bijbels Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Jagersma, Bijbels Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurJagersma, H.
b. titelBijbels Hebreeuws
c. uitgaveKampen, Kok, 1992 (2e druk)
d. vorm en omvang24 cm, twee delen: Basiscursus: 188 blz.; Vervolgcursus: 173 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNBasiscursus 90-242-6807-9; vervolgcursus 90-242-6695-5
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Deze leermethode behoort tot de zogenaamde 'analytische grammatica's', waarbij voor de behandeling van de grammatica wordt uitgegaan van een Hebreeuwse tekst. In dit geval zijn dat in de Basiscursus acht verhalende hoofdstukken uit het boek Genesis, waarbij de schrift-, vorm- en zinsleer (syntaxis) woord voor woord verklaard worden. De teksten in de Vervolgcursus komen uit acht verschillende bijbelboeken. Beide cursussen bevatten 36 lessen die alle volgens hetzelfde schema opgebouwd zijn. In de Basiscursus zijn de onderdelen: schrift- en klankleer; vertaling en grammatica; opdracht(en); terugkoppeling en/of herhaling; woordenlijst. In de Vervolgcursus zijn de onderdelen: tekst en tekstgeschiedenis; vertaling en grammatica; opdracht; herhaling. Aan het eind van beide boeken vindt men een alfabetische woordenlijst en een register op behandelde onderwerpen. Geen schema's, ook niet van het regelmatige werkwoord. In de tweede druk van de Basiscursus is een aantal fouten en slordigheden gecorrigeerd.

3. Doelgroep

Deze basiscursus is bedoeld voor zelfstudie door studenten bij de (voormalige) stichting Open Theologisch Onderwijs. De auteur noemt de mogelijkheid van begeleiding door een docent een ideale situatie, die volgens hem echter niet noodzakelijk is. De Latijnse terminologie is zoveel mogelijk vervangen door de Nederlandse. Er wordt dus niet uitgegaan van een gymnasiale vooropleiding.

4. Algemeen

De methode is concentrisch opgebouwd. Er wordt voortdurend teruggegrepen op wat in eerdere lessen aan de orde kwam, die kennis wordt steeds herhaald en iedere keer uitgebreid. Systematisch aangelegde studenten zullen al heel snel naar een grammatica als van Lettinga grijpen om de vervoegingsschema's (paradigma's) bij de hand te hebben.