Vereniging Hebreeuws
Aardoom, Cursus Bijbels Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Aardoom, Cursus Bijbels Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurAardoom, H.
b. titelCursus Bijbels Hebreeuws
c. uitgaveAmsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, 1993- ca. 1996
d. vorm en omvang30 cm, drie delen van elk zes afleveringen, waarvan verschenen: deel I afl.1: 146 blz., afl. 2: 158 blz., afl. 3: 143 blz.
e. bijlagenBij de eerste twee afleveringen zijn apart verkrijgbaar geluidscassettebandjes van 60 min. met voorbeelden van de (moderne) uitspraak van de taal
f. ISBNDeel I/1: 90-801-292-1-6; deel I/2: 90-801-292-2-4; deel I/3 90-801-292-3-2
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Bevat per deel zes afleveringen en per aflevering zes lessen, waarin de bijbeltekst geheel wordt uitgelegd, (deel I/1: Gen. 12:1-9; deel I/2: Gen. 18: 1-9; deel I/3: Gen. 18:10-24). Behandelt de grammatica, vanaf alfabet en klankleer, achtervoegsels, werkwoorden en de belangrijkste accenten. Kal wordt helemaal behandeld in de eerste twee afleveringen. Iedere les bevat oefeningen. De uitwerkingen staan achterin, met aanvullende informatie.

3. Doelgroep

Deze methode combineert het lezen van bijbelteksten met een grondige behandeling van de grammatica. Als alle delen zijn doorgewerkt, moet het niveau gelijk zijn aan dat van de universitaire propedeuse (exclusief tekstgeschiedenis en Aramees). Geschikt voor zelfstudie.

4. Algemeen

Didactisch goed uitgevoerd, de grammaticale uitleg is exact en nauwkeurig. De cursus is nog niet voltooid (de helft van het eerste deel van de drie delen is klaar), maar wat er nu is, vormt een uitstekende beginnerscursus.