Vereniging Hebreeuws
Van der Sluis/De Wilde/Scholder, Leergang Hebreeuws
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Van der Sluis/De Wilde/Scholder, Leergang Hebreeuws

1. Identificatie

a. auteurSluis, D.J. van der, N. de Wilde en H. Scholder
b. titelעברית המקרא, leergang Hebreeuws
c. uitgaveHilversum, B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1997
d. vorm en omvang30 cm, twee delen; deel 1: 94 blz., deel 2: 134 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarFolkertsmastichting, Burg. Lambooijlaan 18, 1217 LD Hilversum, tel. 035-6219406

2. Inhoud

Deze leergang Bijbels Hebreeuws is in leerhuiswerk ontstaan en op grond van praktijkervaringen enkele keren bijgewerkt. De 39 lessen houden de volgorde aan van grammatica's: eerst de schriftleer, daarna de vormleer. Deel 2 is geheel gewijd aan het werkwoord. Elke les is tegelijk gericht op de leerpraktijk. Zo wordt vaak uitgegaan van een bijbeltekst en wordt besloten met oefeningen (zonder uitwerking). Terloops komen klankleer en syntaxis aan de orde. Met een schuin oog wordt gekeken naar het moderne Hebreeuws, bijvoorbeeld door het gebruik van Hebreeuwse terminologie. De keus van bijbelteksten voor de lessen is gevarieerd. Bij deze teksten en bij de oefeningen is een woordenlijst gemaakt. Goed vormgegeven computerprint op A4-formaat, in ringbanden.

3. Doelgroep

Gemaakt als begeleidingsmateriaal bij mondelinge cursussen aan beginners. Veronderstelt weliswaar een docent, maar laat zich ook wel gebruiken bij zelfstudie.

4. Algemeen

Lespraktijkboek, met eigen keuzes bij de behandelingsvolgorde. Minder gemakkelijk te gebruiken als naslagwerk, onder andere doordat er geen register aanwezig is.