Vereniging Hebreeuws
Lambdin, Lehrbuch Bibel-Hebräisch
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Lambdin, Lehrbuch Bibel-Hebräisch

1. Identificatie

a. auteurLambdin, Th.O.
b. titelLehrbuch Bibel-Hebräisch; herausgegeben von Heinrich von Siebenthal
c. uitgaveGiessen-Basel, Brunnen Verlag / Neuhausen-Stuttgart, Hänssler Verlag, 1990
d. vorm en omvang25 cm, xxviii + 349 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN3-7655-9361-3 (Brunnen) en 3-7751-1562-5 (Hänssler)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit boek is de Duitse vertaling en bewerking van de "Introduction to Biblical Hebrew" van Th.O. Lambdin. Na een korte inleiding op het Hebreeuws en de Semitische talen (blz. xiii - xiv) en de klank- en schriftleer (xv - xxviii) volgen 55 lessen, waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de vormleer en in mindere mate aan de syntaxis. Iedere les wordt afgesloten met een lijst van nieuw te leren woorden en kleine oefeningen, zowel Hebreeuws-Duits als Duits-Hebreeuws. Vanaf les 16 worden gedeelten uit de bijbel ter vertaling gegeven. De nadruk ligt daarbij op het proza. Er zijn aanhangsels met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden naar klassen geordend, de stamvormen van de kal, geordend naar de verschillende werkwoordklassen, overzicht van de stamformaties, een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het Oudtestamentische tijdvak, een literatuuroverzicht, alfabetische woordenlijsten Hebreeuws-Duits en Duits-Hebreeuws en een register.

3. Doelgroep

Het boek is bestemd als eerstejaars leerboek voor universiteiten.

4. Algemeen

Het boek is degelijk opgezet. Nieuwere grammaticale inzichten zijn verwerkt (bijvoorbeeld de piël als factitivum). Er wordt aandacht geschonken aan de syntaxis en er is relatief veel ruimte gereserveerd voor oefeningen. Er is een aantal verschillen met het Engelse origineel. In de Duitse uitgave zijn de aanvullingen en de registers uitgebreider en ook is de typografische indeling anders. Zie voor aanvullende informatie: Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew.