Vereniging Hebreeuws
Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch

1. Identificatie

a. auteurSchneider, W.
b. titelGrammatik des biblischen Hebräisch; völlig neue Bearbeitung der "Hebräischen Grammatik für den akademischen Unterricht" von Oskar Grether; ein Lehrbuch
c. uitgaveMünchen, Claudius Verlag, 1993 (9e druk)
d. vorm en omvang24 cm, xiv + 299 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN3-532-71151-6
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het boek bestaat uit drie delen: schrift- en klankleer, vormleer en syntaxis. Het laatste deel krijgt de meeste aandacht. De hoofdstukken bevatten korte, helder geformuleerde paragrafen. Veel schema's. Veel voorbeeldzinnen met Duitse vertaling. Een zaakregister en een register van Hebreeuwse woorden, alsmede een register op bijbelteksten zijn opgenomen.

3. Doelgroep

Zowel uitstekende naslaggrammatica als hanteerbare leergrammatica. Zowel geschikt voor beginnende student als voor de professional.

4. Algemeen

Standaardgrammatica die gebaseerd is op moderne theorieën van taal en tekst (zoals: woorden en zinnen hebben pas betekenis in hun samenhang; onderscheid tussen verhaal en betoog; onderscheid tussen verbale tijd en reële tijd). Biedt vele nieuwe concrete inzichten in het begrijpen van het werkwoordssysteem en de syntactische samenhang van zinnen in het Bijbels Hebreeuws.