Vereniging Hebreeuws
Schneider, Debarim, Übungsbuch für den Hebräisch-Unterricht
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Schneider, Debarim, Übungsbuch für den Hebräisch-Unterricht

1. Identificatie

a. auteurSchneider, W.
b. titelDebarim, ein Übungsbuch für den Hebräisch-Unterricht
c. uitgaveMünchen, Claudius Verlag, 1999 (bewerkte herdruk van "Übungsbuch für den Hebräisch-Unterricht" van 1976)
d. vorm en omvang20 cm, x + 158 blz.
e. bijlagenlos hulpboekje ('Beiheft'), doorgenummerd tot blz. 200
f. ISBN3-532-71150-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Na een les over het leren lezen en schrijven volgen 24 lessen waarin steeds een aspect uit de vormleer en uit de syntaxis wordt behandeld aan de hand van concrete bijbelteksten. Iedere les is opgebouwd uit een puntsgewijze aanduiding van nieuwe leerstof; voorbeeldzinnen met 'interactieve' uitleg, gevolgd door gevocaliseerde en ongevocaliseerde oefentekst en een verwijzing naar Schneiders grammatica. In de brede rechterkantlijn staan samengevatte grammaticale regels, handige tips, verwijzingen naar Schneiders grammatica en andere annotaties. Veel en zeer overzichtelijke schema's. Het hulpboek bevat per les een woordenlijst, de belangrijkste grammaticale schema's en een alfabetische woordenlijst met verwijzing naar de les waarin het betreffende woord behandeld wordt.

3. Doelgroep

Bestemd voor vwo-leerlingen. Zeer geschikt voor zelfstudie.

4. Algemeen

Didactisch zeer verantwoorde cursus Bijbels Hebreeuws. Het verdient aanbeveling deze cursus met Schneiders grammatica te gebruiken.