Vereniging Hebreeuws
Simon/Resnikoff/Motzkin, The First Hebrew Primer
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Simon/Resnikoff/Motzkin, The First Hebrew Primer

1. Identificatie

a. auteurSimon, E., I. Resnikoff and L. Motzkin
b. titelThe First Hebrew Primer; the Adult Beginner's Path to Biblical Hebrew
c. uitgaveOakland CA, EKS Publishing Co., 1993 (3e herziene editie)
d. vorm en omvang28 cm, 406 blz.
e. bijlagenafzonderlijk erbij verkrijgbaar: * Teacher's Guide (64 blz., ISBN 0-939144-17-4); * Answer Book (76 blz., ISBN 0-939144-16-6); * drie sets van telkens 111 kaartjes, met op de ene kant Hebreeuwse woorden uit de hoofdstukken en op de andere kant de vertaling daarvan
f. ISBN0-939144-15-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

In dertig lessen worden de hoofdzaken behandeld van schriftleer en grammatica, inclusief syntaxis. Aan het eind staat telkens een aantal oefeningen, met name om te vertalen, uit en in het Hebreeuws. In het boek worden alleen woorden gebruikt die frequent in de bijbel voorkomen. In elke les worden ongeveer tien nieuwe woorden geïntroduceerd. De voornaamste teksten die worden gebruikt, zijn een aantal in het Hebreeuws weergegeven klassieke sprookjes en het bijbelboek Ruth. Het laatste hoofdstuk geeft hulp bij het hanteren van het woordenboek. Ter afsluiting van het boek veel buigingsschema's en twee woordenlijsten: Hebreeuws-Engels en Engels-Hebreeuws. Wel een inhoudsopgave, geen register. Grote, duidelijke letters en klinkertekens.

3. Doelgroep

De methode wil volwassenen leren om met behulp van een woordenboek de bijbel te lezen. Primair bestemd als leer- en werkboek bij onderwijs door een docent. Bij zelfstudie is het antwoordenboek nodig en een grammatica om besproken onderwerpen te plaatsen.

4. Algemeen

Amerikaanse methode, gericht op de hoofdzaken en op praktische vaardigheden, die in een groot aantal oefeningen moeten worden verworven.