Vereniging Hebreeuws
Mansoor, Biblical Hebrew Step by Step
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Mansoor, Biblical Hebrew Step by Step

1. Identificatie

a. auteurMansoor, M.
b. titelBiblical Hebrew Step by Step
c. uitgaveGrand Rapids MI, Baker Book House, 1995
d. vorm en omvang24 cm, twee delen; deel 1: 260 blz., deel 2: 178 blz.
e. bijlagenKey to Biblical Hebrew vol. 1, en idem vol. 2. Audiocassettes verkrijgbaar voor beide delen
f. ISBNdeel 1: 0-8010-6041-9; cassette 0-8010-6074-5; key 0-8010-6100- 8; deel 2: 0-8010-6151-2; cassette 0-8010-6198-9; key 0-8010- 6182-2
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

Een inleidende cursus Hebreeuws, inductief opgezet en goed georganiseerd. Deel 1 bevat leesstukjes uit Genesis. Eenvoudige uitleg en woordenlijsten. Reeds meer dan 20 jaar in gebruik als leerboek op Amerikaanse middelbare en hogescholen.

3. Doelgroep

Voor beginnende studenten en docenten die een didactisch voorbeeld wensen. Geschikt voor zelfstudie.

4. Algemeen

Goede begincursus maar door de vereenvoudiging soms onnauwkeurig, vooral in de betekenissen van werkwoordstammen.