Vereniging Hebreeuws
Kittel/Hoffer/Wright, Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Kittel/Hoffer/Wright, Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurKittel, B.P., V. Hoffer en R.A. Wright
b. titelBiblical Hebrew: a Text and Workbook
c. uitgaveNew Haven CT - Londen, Yale University Press, 1989
d. vorm en omvang29 cm, 429 blz.
e. bijlagencassetteband met de uitspraak van het Hebreeuws los verkrijgbaar
f. ISBN0-300-04394-5
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

Eerst wordt zeer beknopt een overzicht gegeven van de consonanten en vocaaltekens. Daarna volgen 55 lessen waarin de gehele Hebreeuwse spraakkunst aan bod komt. Vooral het werkwoord krijgt veel aandacht. Met kleine stapjes wordt men in de doolhof daarvan wegwijs gemaakt. Ook de zwakke werkwoorden worden uitgebreid besproken. In elke les komt veel oefenstof voor, uitsluitend bijbeltekst. Naast losse zinnetjes worden acht hoofdstukken tekst gelezen en twee psalmen. Het boek besluit met paradigma's (vervoegingsschema's) en een beknopte woordenlijst. De vormgeving is fraai. De Hebreeuwse letter is duidelijk. De tekst is vrijwel foutloos. De masoretische accenttekens bij de bijbelteksten zijn met opzet weggelaten.

3. Doelgroep

Met weinig begeleiding kan men zich met dit boek het Bijbels Hebreeuws eigen maken. Het boek is geschikt voor zelfstudie.

4. Algemeen

In dit boek wordt een aantrekkelijke manier geboden om Bijbels Hebreeuws te leren. Het boek heeft een schematische opbouw. Door de grote nadruk op het werkwoord is men al snel toe aan het lezen van bijbeltekst. st.