Vereniging Hebreeuws
Kelley, Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Kelley, Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurKelley, P.H.
b. titelBiblical Hebrew; an Introductory Grammar
c. uitgaveGrand Rapids MI, Eerdmans Publishing Company, 1992
d. vorm en omvang26 cm, xiv + 453 blz
e. bijlagengeen
f. ISBN0-8028-0598-1
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het boek bevat een inleidende grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Het is eigenlijk een lesboek. Het boek bevat 31 lessen, compleet met oefeningen, een lijst van veel voorkomende Hebreeuwse woorden en een aantal paradigma's. Een index maakt het boek extra toegankelijk. De toegankelijkheid wordt door de open lay-out nog verder vergroot. De syntaxis krijgt vrijwel geen aandacht. De auteur beperkt zich tot de schrift-, klank- en vormleer.

3. Doelgroep

Het leerboek is bestemd voor beginnende studenten theologie en is ook wel geschikt voor zelfstudie, al blijft ook bij deze opzet begeleiding noodzakelijk.

4. Algemeen

Uit de opbouw van het boek blijkt duidelijk dat het is ontstaan uit een collegedictaat. In 1994 is bij dezelfde uitgever een handboek erbij verschenen, samengesteld door Page H. Kelley, Terry L. Burden en Timothy G. Crawford (xii + 223 blz.; ISBN 0- 8028-0828-X). Daarin bij elk van de 31 lessen: answer key, footnotes, additional helps, suggestions fur further testing.