Vereniging Hebreeuws
Greenberg, Introduction to Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Greenberg, Introduction to Hebrew

1. Identificatie

a. auteurGreenberg, M.
b. titelIntroduction to Hebrew
c. uitgaveEnglewood Cliffs NJ, Prentice-Hall Inc., 1965
d. vorm en omvang21 cm, viii + 226 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt; Library of Congress Catalog Card No.: 64-10135
g. verkrijgbaarboekhandel of antiquarisch

2. Inhoud

Na een inleiding over de geschiedenis van de Hebreeuwse taal (van Klassiek Hebreeuws tot Modern Hebreeuws) worden in dertig paragrafen de voornaamste onderwerpen van de grammatica behandeld. Deze zijn geselecteerd op basis van frequentie. De woordenschat en de oefeningen (zowel Hebreeuws-Engels als Engels- Hebreeuws), evenals de leesstukken zijn gebaseerd op de Hebreeuwse tekst van Gen. 37-45. Aan het eind zijn 24 leesstukken opgenomen, met de vereenvoudigde en ingekorte weergave van de bijbelgedeelten uit Gen. 37-45. Bij ieder leesstuk zijn vragen in het Hebreeuws opgenomen. Het boek wordt afgesloten met een oriëntatie in de Hebreeuwse bijbel, noten bij de Hebreeuwse tekst van Gen. 37, 42-45 en een woordenlijst (op basis van Gen. 37, 42-45). Ook zijn paradigma's (vervoegingsschema's) van het werkwoord en index van (met name) grammaticale vormen opgenomen. Er is weinig aandacht voor syntaxis.

3. Doelgroep

Bestemd voor iedere geïnteresseerde, gemakkelijk toegankelijk. Het wordt o.a. gebruikt als studieboek bij de schriftelijke cursus van het International Correspondence Institute, een Amerikaanse theologische opleiding, uitgaande van de Assemblies of God.

4. Algemeen

Een geschikt en met name in de Verenigde Staten veel gebruikt leerboek voor beginners. Ook geschikt voor zelfstudie.