Vereniging Hebreeuws
Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurLambdin, Th.O.
b. titelIntroduction to Biblical Hebrew
c. uitgaveNew York, Charles Scribner's Sons, 1971 / Upper Saddle River NJ, Prentice Hall, 1971 / Londen, Darton Longman & Todd, 1973
d. vorm en omvang29 cm, xviii + 345 blz. (Londense uitgave; andere uitgaven anders)
e. bijlagengeen
f. ISBN0-684-41322-1 (Charles Scribner's),0-02-367-250-1 (Prentice Hall) 0-232-51202-7 (Darton)
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit is een klassiek leerboek Bijbels Hebreeuws. In 55 lessen wordt de gehele grammatica doorgenomen, vooral aan de hand van verhalende tekst. Zeer systematisch en uitgebreid wordt het hele werkwoord (met suffixen) behandeld. Opmerkelijk is het consequente gebruik van translitteratie door het hele boek heen. De inleiding behandelt de klankleer en spelling. Daarna volgen lessen over de naamwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden. Vanaf les 9 worden geleidelijk alle werkwoordsvormen behandeld, waarbij met name de zwakke werkwoorden veel aandacht krijgen. Elke les wordt besloten met oefeningen bij zinnen uit de bijbel. In de latere lessen worden ook hele bijbelgedeelten als oefening gebruikt. Het boek heeft een goede inhoudsopgave. De lay-out is fraai; de presentatie van de stof overzichtelijk. De Hebreeuwse en Engelse letter zijn zeer duidelijk.

3. Doelgroep

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor beginners. Door de translitteratie is het zeer geschikt voor mensen die weinig begeleiding hebben bij het bestuderen van het Hebreeuws.

4. Algemeen

Het is een voortreffelijk leerboek. Men vindt er vele onderwerpen in die men elders nauwelijks systematisch besproken ziet. Zie voor aanvullende informatie: Lambdin, Lehrbuch Bibel-Hebräisch.