Vereniging Hebreeuws
Sawyer, A Modern Introduction to Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Sawyer, A Modern Introduction to Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurSawyer, J.F.A.
b. titelA Modern Introduction to Biblical Hebrew
c. uitgaveStocksfield-Londen-Boston, Oriel Press, 1976 (2e druk)
d. vorm en omvang21 cm, xiv + 218 blz.
e. bijlagenteaching cassette, te bestellen via de auteur
f. ISBN0-8536-2159-4
g. verkrijgbaarboekhandel of antiquarisch

2. Inhoud

Het betreft hier een leermethode Bijbels Hebreeuws van twintig lessen die zich duidelijk onderscheidt van de gebruikelijke klassieke grammatica van Weingreen. Sawyer mijdt de klassieke Latijnse terminologie en vervangt die door moderne taalkundige termen. De methode gaat uit van door de auteur uitgezochte zinnetjes (alle letterlijk uit de bijbel). Deze worden geanalyseerd. Daarna worden grammatica en syntaxis besproken. Vervolgens worden tien oefenzinnetjes gegeven (ook weer allemaal bijbelcitaten). Aan het slot bevat het boek een drietal voor de student interessante appendices en een goede woordenlijst. De opzet is systematisch. Iedere les introduceert een onderdeel van de grammatica en/of syntaxis. Na twintig lessen verloopt de overgang naar het echt lezen van de masoretische tekst soepel.

3. Doelgroep

De methode is bruikbaar voor studenten zonder klassieke opleiding, maar wel met voorkennis vwo. Bestemd voor beginnende studenten Bijbels Hebreeuws (of theologie) op universitair niveau.

4. Algemeen

Studenten krijgen direct het gevoel met een taal te worden geconfronteerd. Sterk punt is dat vanaf het begin syntactische aspecten meegenomen worden. Ook poëtische fragmenten en een uiteenzetting over verschillen tussen narratieve en poëtische taal worden niet voor later bewaard. Het blijft echter een beginnersmethode. Daarnaast is een naslaggrammatica nodig.