Vereniging Hebreeuws
Harrison, Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Harrison, Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurHarrison, R.K.
b. titelBiblical Hebrew (Teach Yourself Books)
c. uitgaveLonden, Hodder and Stoughton, 1988 (13e druk)
d. vorm en omvang18 cm, 217 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-340-24241-8; latere uitgave 0-340-58833-0
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

De opzet van de Teach Yourself-serie is dat lezers zelfstandig en zonder hulp van een leraar een nieuwe taal, in dit geval Bijbels Hebreeuws, kunnen leren. In 24 hoofdstukken worden de klankleer (1 t/m 6) en de vormleer (7 t/m 24) behandeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst van nieuw te leren woorden (gemiddeld 15 woorden) en kleine oefeningen, zowel Hebreeuws-Engels als Engels- Hebreeuws. Er is geen aandacht voor syntaxis. Het boek wordt afgesloten met een alfabetische woordenlijst Engels-Hebreeuws en Hebreeuws-Engels en met de paradigma's van het sterke en zwakke werkwoord.

3. Doelgroep

Het boek is bestemd voor beginners Bijbels Hebreeuws die door zelfstudie de taal willen leren.

4. Algemeen

Doordat beknopt grammatica wordt gegeven en geen aandacht wordt geschonken aan de syntaxis, kan het boek slechts voor een eerste kennismaking zorgen met het Bijbels Hebreeuws. Het taalgebruik is niet eenvoudig en bij de gebruiker wordt een zekere taalkundige kennis voorondersteld.