Vereniging Hebreeuws
Martin, Davidson's Grammar
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Martin, Davidson's Grammar

1. Identificatie

a. auteurMartin, J. D.
b. titelDavidson's Introductory Hebrew Grammar
c. uitgaveEdinburgh, T&T Clark, 1993 (27e druk)
d. vorm en omvang24 cm, xii + 225 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-567-09642-4
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Herziening van een klassiek, veel gebruikt leerboek (de eerste 'Davidson' verscheen in 1874). De herziening wil universitaire studenten met een andere vooropleiding en een andere leerroute dan vroeger de mogelijkheid bieden om zo snel mogelijk de Hebreeuwse bijbel te lezen. In 25 lessen wordt telkens een ander onderwerp van schriftleer, klankleer en vormleer besproken, wat met een oefening wordt besloten. In de meeste daarvan moeten nieuwe woorden worden geleerd en moet Hebreeuws worden vertaald. De syntaxis komt, net als bij de oorspronkelijke 'Davidson', in een afzonderlijk boek aan de orde (zie onder Gibson). Na les 25 worden boeken gepresenteerd die hulp kunnen bieden bij het lezen van de Hebreeuwse bijbel. De laatste veertig bladzijden zijn gewijd aan vervoegingsschema's, een Hebreeuws-Engelse woordenlijst en een onderwerpenregister. Rustige lay-out, redelijk goed leesbaar Hebreeuws.

3. Doelgroep

Bestemd voor universitaire studenten die niet al te veel taalkundige voorkennis hebben. Ook geschikt voor andere geïnteresseerden.

4. Algemeen

Praktijkboek waarin klassieke leerstof, met veel aandacht voor de vormleer, geschikt is gemaakt voor hedendaags gebruik. Weinig oefeningen; geen uitwerking daarvan. Daardoor beperkt bruikbaar bij zelfstudie.