Vereniging Hebreeuws
Gibson, Davidson's Grammar: Syntax
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Gibson, Davidson's Grammar: Syntax

1. Identificatie

a. auteurGibson, J.C.L.
b. titelDavidson's Introductory Hebrew Grammar: Syntax
c. uitgaveEdinburgh, T&T Clark, 1994 (4e druk)
d. vorm en omvang24 cm, xi + 229 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-567-09713-7
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Herziening van een klassiek boek (de eerste syntaxis van Davidson verscheen in 1894). Bij die herziening is de opzet niet wezenlijk gewijzigd. Achtereenvolgens komt de syntaxis aan de orde van: het voornaamwoord, het naamwoord en de naamwoordelijke zin; het werkwoord en het object daarbij; de infinitivus en het participium; het bijwoord en bijwoordelijke zinnen. Ten slotte worden een kleine dertig bladzijden gewijd aan de syntaxis van de zin. Twee uitvoerige registers (bijbelplaatsen en onderwerpen) besluiten het boek. Opgezet als deel van een beschrijvende grammatica, niet als leerboek. Rustige lay-out, goed leesbaar Hebreeuws.

3. Doelgroep

Bestemd voor gevorderde universitaire studenten, die de "Introductory Hebrew Grammar" van Martin achter de rug hebben.

4. Algemeen

Traditionele aanpak van de syntaxis in een bij de tijd gebrachte presentatie.