Vereniging Hebreeuws
Bauer/Leander, Historische Grammatik
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Bauer/Leander, Historische Grammatik

1. Identificatie

a. auteurBauer, H., und P. Leander
b. titelHistorische Grammatik der Hebräischen Sprache des Alten Testaments, I. Einleitung, Schriftlehre, Laut- und Formenlehre; mit einem Beitrag von Paul Kahle und einem Anhang: Verbparadigmen
c. uitgaveHildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1991 (reprografische herdruk van de uitgave Halle 1922)
d. vorm en omvang24 cm, xv + 707 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN3-4870-5479-5
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit boek is de herdruk van een van de belangrijkste zogenaamde historische grammatica's van het Bijbels Hebreeuws uit het begin van de 20e eeuw. Het bevat een historisch-vergelijkende grammaticale beschrijving van het Bijbels Hebreeuws in navolging van soortgelijke studies uit de 19e eeuw over Indo-Europese talen. Na een kort eerste deel met een inleiding over de Semitische talen, de geschiedenis van het klassiek Hebreeuws en van de bestudering van het klassiek Hebreeuws, wordt in het tweede deel het schrift besproken, en in het derde deel de klankleer. Tweederde deel van dit boek behandelt de vormleer. Verdere delen van dit werk zijn nooit verschenen.

3. Doelgroep

Het boek is bestemd voor diegenen die zich vanuit wetenschappelijke interesse met het Bijbels Hebreeuws bezighouden (specialisten in Hebreeuwse grammatica, vergelijkende taalkunde e.d). Enige kennis van het Hebreeuws wordt voorondersteld.

4. Algemeen

Het is geen boek om Hebreeuws uit te leren, maar vooral als naslagwerk voor hen die meer over (de geschiedenis van) specifieke Hebreeuwse woordvormen willen weten. Het boek bevat uitvoerige registers van Hebreeuwse woorden en woordvormen, teksten uit het Oude Testament en grammaticale begrippen.