Vereniging Hebreeuws
Joüon/Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Joüon/Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurJoüon, P.
b. titelA Grammar of Biblical Hebrew; translated and revised by T. Muraoka
c. uitgaveRome, Pontificio Istituto Biblico (Pontifical Biblical Institute), 1993 (2e druk)
d. vorm en omvang24 cm, 2 delen; deel 1: xxxxv + 352 blz., deel 2: 432 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN88-7653-595-0
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

Het is een Engelstalige bewerking van de "Grammaire de l'Hébreu biblique" van Paul Joüon (1923). De tweede druk daarvan is op veel plaatsen gecorrigeerd. Er zijn drie onderdelen: schrift- en klankleer, vormleer en syntaxis. De schrift- en klankleer worden in het eerste deel behandeld (blz.1-108), evenals de vormleer (109-352). De syntaxis krijgt veel aandacht in deel 2 (blz. 353-653). Deel 1 heeft een breed beschreven inhoudsopgave. Na de syntaxis vindt men nog paradigma's (vervoegingsschema's), een Hebreeuwse index, een uitvoerig zaakregister en een tekstregister. Vergeleken met het oorspronkelijke Franstalige werk is de typografie achteruitgegaan.

3. Doelgroep

Joüon-Muraoka is een naslagwerk voor gevorderde studenten en voor wetenschappers. Het boek is volledig en helder. Het biedt veel verwijzingen naar teksten in de Hebreeuwse bijbel. O.a. door de goede registers is het snel toegankelijk.

4. Algemeen

Het werk is een actualisering van een standaardgrammatica.