Vereniging Hebreeuws
Waltke/O'Connor, Biblical Hebrew Syntax
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Grammatica's en leerboeken
Waltke/O'Connor, Biblical Hebrew Syntax

1. Identificatie

a. auteurWaltke, B.K., and M. O'Connor
b. titelAn Introduction to Biblical Hebrew Syntax
c. uitgaveWinona Lake, Eisenbrauns, 1990
d. vorm en omvang26 cm, xiv + 765 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-931464-31-5
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Uitstekend naslagwerk voor de morfosyntaxis en syntaxis van het Bijbels Hebreeuws. Heldere inleiding waarin o.a. de uitgangspunten van het boek ('basic concepts') beschreven worden. Prettige lay-out. Bevat verklarende woordenlijst, diverse indexen en uitgebreide bibliografie (helaas zonder titels in het Modern Hebreeuws). Veel aandacht voor inzichten uit algemene taalwetenschap.

3. Doelgroep

Gevorderden Bijbels Hebreeuws.

4. Algemeen

Onmisbaar naslagwerk voor gevorderden, ook al zal niet iedereen het met de auteurs eens zijn dat het Hebreeuwse werkwoord geen tijd, maar alleen aspect (en modaliteit) uitdrukt. De auteurs besteden overigens aandacht aan visies die afwijken van die van henzelf en aan de geschiedenis van het onderzoek.