Vereniging Hebreeuws
Feyerabend, Langenscheidt's Pocket Hebrew Dictionary
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Feyerabend, Langenscheidt's Pocket Hebrew Dictionary

1. Identificatie

a. auteurFeyerabend, K.
b. titelLangenscheidt's Pocket Hebrew Dictionary to the Old Testament
c. uitgaveBerlijn-München, Langenscheidt KG, 1988 (15e druk) / Maspeth NY, Langenscheidt Publ. Inc.
d. vorm en omvang16 cm, 392 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-88729-082-5
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit is een beknopt woordenboek Bijbels Hebreeuws, een zakwoordenboek in de letterlijke zin.

3. Doelgroep

Het boek is bedoeld voor ieder die zich bezig houdt met Bijbels Hebreeuws. Men kan snel de betekenis van een woord opzoeken. Vrijwel elk woord staat vermeld. Echter geen verwijzingen naar bijbeltekst, geen woordfrequenties en geen links tussen verwante woorden.

4. Algemeen

Het is een handzaam, degelijk en compleet woordenboekje. Om snel een woordbetekenis na te gaan is het heel geschikt. De duidelijkheid van de Hebreeuwse tekst is matig. Een uitgebreid woordenboek hierbij is onmisbaar. De oorspronkelijke uitgave is Duits: Langenscheidts Taschenwörterbücher Althebräisch-Deutsch zum Alten Testament, 306 blz, 7000 trefwoorden; ISBN 3-468-10040-X.