Vereniging Hebreeuws
Fohrer, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Fohrer, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch

1. Identificatie

a. auteurFohrer, G.
b. titelHebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament
c. uitgaveBerlijn, De Gruyter, 1997 (3e herziene druk)
d. vorm en omvang24 cm, 331 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN3-11-016-107-9
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het werk is een verkorte versie van de grote woordenboeken, vooral van Gesenius. Het is wel aangepast en gemoderniseerd. De verkorting is verkregen door veel tekstverwijzingen en betekenisvarianten weg te laten. De typografie is duidelijk.

3. Doelgroep

Woordenboek voor dagelijks gebruik bij eenvoudig vertaalwerk.

4. Algemeen

Woordenboek voor snelle basisinformatie. Het wil en kan de grotere woordenboeken daarnaast niet overbodig maken.