Vereniging Hebreeuws
Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch

1. Identificatie

a. auteurGesenius, W.
b. titelHebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament; bearbeitet von Frantz Buhl
c. uitgaveBerlijn, Springer Verlag, 1949 (of later; onveranderde fotomechanische herdruk van de in 1915 verschenen 17e editie)
d. vorm en omvang24 cm, xix + 1012 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN3-540-02823-4 voor de herdruk van 1999
g. verkrijgbaarboekhandel of antiquarisch

2. Inhoud

Alle wortels (werkelijk voorkomende en gereconstrueerde) met hun afleidingen. Alle namen van personen en plaatsen. Bij elk lemma bijbelplaatsen per betekenis, van veel werkwoorden de voorkomende vormen. Veel verwijzingen naar andere Semitische talen, ook naar publicaties. Een Duits-Hebreeuwse woordenlijst van ongeveer 5500 trefwoorden is toegevoegd.

3. Doelgroep

Studiewoordenboek.

4. Algemeen

In veel opzichten verouderd, ten eerste linguïstisch, ten tweede omdat geen rekening wordt gehouden met het epigrafisch materiaal en de vondsten van Qumran. Het is wel erg volledig. Door de vele verwijzingen naar de bijbel is het in beperkte mate als concordantie te gebruiken. Vanaf 1987 verschijnen losse afleveringen van een geheel nieuwe 18e druk "bearbeiteit und herausgegeben von Rudolf Meyer und Herbert Donner" (Berlijn- New York, Springer). Dit wordt een uitgebreid wetenschappelijk woordenboek in een aantal banden. Hierin is met nieuwere inzichten en met de laatste tekstvondsten rekening gehouden. Eerste aflevering: 1987, alef-gimel, xxx + blz. 1-233; ISBN 3-540-18206-3 Tweede aflevering: 1995, dalet-jod, xxx + blz. 234-517; ISBN 3-540-58048-4