Vereniging Hebreeuws
Brown/Driver/Briggs, Hebrew and English Lexicon
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Brown/Driver/Briggs, Hebrew and English Lexicon

1. Identificatie

a. auteurBrown, F., S. Driver and C. Briggs
b. titelHebrew and English Lexicon; with an appendix containing the Biblical Aramaic; based on the lexicon of William Geseni as translated by Edward Robinson; coded with the numbering system from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible
c. uitgavePeabody MA, Hendrickson Publishers, 1999 (4e fotomechanische herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1906)
d. vorm en omvang24 cm, xiv + 1186 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN1-56563-206-0
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Klassiek woordenboek, decennia achtereen het meest gebruikt in het Engelse taalgebied, waar het nog steeds niet is weg te denken. Het heeft er de positie van een referentiewerk verworven en een vaste afkorting gekregen: BDB (naar de drie samenstellers). Veel verwijzingen naar bijbelplaatsen, waardoor het woordenboek zich laat gebruiken voor concordantiedoeleinden. Uiteraard gedateerd, wetenschappelijke verworvenheden van de laatste eeuw zijn er niet in verwerkt. Niet gemakkelijk voor beginners, door de ouderwetse typografie, en doordat woorden die van andere woorden zijn afgeleid, niet staan op hun alfabetische plaats, maar onder de woorden waarvan ze zijn afgeleid. In de kantlijn worden nu de Strongnummers bijgedrukt. James Strong publiceerde in 1890 een concordantie op de King James vertaling van de bijbel, waarin bij alle Engelse woorden met nummers wordt verwezen naar de grondtekstwoorden die ze vertalen. Die staan genummerd in beknopte alfabetische woordenboeken achterin. Door die nummers kunnen gemakkelijk relaties Engels-Hebreeuws worden gelegd.

3. Doelgroep

Studiewoordenboek.

4. Algemeen

Verouderd, maar aantrekkelijk door de prijs, de vele verwijzingen naar bijbelplaatsen en de Strongnummers. (Zie ook elders in deze gids de index van Bruce Einspahr, die verwijst van woorden in Hebreeuwse bijbelteksten naar bladzijden in BDB.)