Vereniging Hebreeuws
Koehler/Baumgartner, A Bilingual Dictionary
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Koehler/Baumgartner, A Bilingual Dictionary

1. Identificatie

a. auteurKoehler, L., and W. Baumgartner
b. titelA Bilingual Dictionary of the Hebrew and Aramaic Old Testament; English and German
c. uitgaveLeiden, Brill, 1998 (fotomechanische herdruk van de uitgebreide uitgave van 1958)
d. vorm en omvang25 cm, lxx + 1138 blz.
e. bijlagensupplement 267 blz.
f. ISBN90-04-11278-2
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Het boek is een fotomechanische herdruk van het veelgebruikte "Lexicon in Veteris Testamenti Libros", dat in 1953 verscheen en in 1958 werd uitgebreid met een supplement. Het is een tweetalig woordenboek Duits-Engels van het Oude Testament, dat enkele keren is herdrukt.

3. Doelgroep

Studiewoordenboek, bestemd voor iedereen die snel iets wil opzoeken en toch goede wetenschappelijke informatie wil, namelijk verwijzingen naar een groot aantal bijbelteksten waar het betreffende woord of de betreffende constructie voorkomt. Hoewel inmiddels een nieuwe editie van het woordenboek is verschenen, nu in een aantal delen, is deze oudere editie nog steeds bijzonder bruikbaar voor iedereen die serieus met de grondtalen van het Oude Testament bezig is.

4. Algemeen

Praktisch en compleet woordenboek. Degenen die het Oude Testament als hoofdvak hebben (gehad), zullen eerder gebruik maken van de nieuwe editie "Hebräisches und aramäisches Lexicon zum Alten Testament" (HAL) of de Engelstalige versie "Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament". Van die laatste bestaat een cd-rom-versie (zie onder Klassiek Hebreeuws - Multimedia). Omdat het woordenboek bijna een halve eeuw geleden is verschenen, is het op een aantal plaatsen verouderd. In het supplement zijn evenwel veel toevoegingen en correcties opgenomen. Het feit dat Koehler-Baumgartmer zowel een Duitse als een Engelse vertaling biedt, die overigens nogal eens van elkaar afwijken, is een voordeel.