Vereniging Hebreeuws
Clines, The Dictionary of Classical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Vertaalwoordenboeken
Clines, The Dictionary of Classical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurClines, D.J.A. (ed.)
b. titelThe Dictionary of Classical Hebrew
c. uitgaveSheffield, Sheffield Academic Press, 1993-...
d. vorm en omvang26 cm, acht delen waarvan vijf zijn verschenen (alef-nun): deel 1: 1993,475 blz.; deel 2: 1995, 660 blz.; deel 3: 1996, 424 blz.; deel 4: 1998, 624 blz.; deel 5: 2001, 957 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNdeel 1: 1-85075-244-3; deel 2: 1-85075-544-2; deel 3: 1-85075-634-1; deel 4:1-85075-681-3; deel 5: 1-84127-217-5
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit woordenboek op het Hebreeuws van de bijbel, de Dode-Zeerollen, Ben Sira en epigrafisch materiaal geeft van ieder woord paradigmatische relaties (bijvoorbeeld alle woorden die parallel aan חסד 'trouw, toewijding' voorkomen) en syntagmatische relaties (bijvoorbeeld alle objecten van הרג 'doden'), hetgeen soms leidt tot lange, weinig zeggende lijsten (bijvoorbeeld alle subjecten van אמר 'zeggen').

3. Doelgroep

Gevorderden Bijbels Hebreeuws.

4. Algemeen

Een waardevol en handig naslagwerk, mits kritisch en selectief gebruikt. Niet geschikt om vertaalequivalenten te vinden. Kan vanwege nogal wat slordigheden de concordantie niet vervangen. Het woordenboek is nog niet compleet.