Vereniging Hebreeuws
Edel, Hebräisch-Deutsche Vokabel-Lern- und -Repetitions-hefte
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Woordenlijsten
Edel, Hebräisch-Deutsche Vokabel-Lern- und -Repetitions-hefte

1. Identificatie

a. auteurEdel, R.-F.
b. titelHebräisch-Deutsche Vokabel-Lern- und -Repetitions-hefte der 830 wichtigsten Wörter des Alten Testaments, geordnet nach der Häufigkeit ihres Vorkommens
c. uitgaveMarburg, Oekumenischer Verlag Dr. R.F. Edel, ca. 1972, 6e druk
d. vorm en omvang21 cm, twee deeltjes; Heft 1: Hebräischer Teil, 16 blz.; Heft 2: Deutsche Übersetzung, 16 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

In frequentielijsten worden de woorden van een tekst geordend naar het aantal keren dat ze daarin voorkomen. Dit boekje geeft eerst vijf frequentiegroepen van werkwoorden (eerste groep: meer dan 500 keer; laatste groep: 25 tot 49 keer), en daarna vijf groepen van niet-werkwoorden, vooral naamwoorden (laatste groep: 50 tot 99 keer). In elke groep zijn de woorden alfabetisch gerangschikt. Ten slotte een lijst van 93 voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen, ingedeeld in betekenisgroepen. In het eerste deeltje staan de Hebreeuwse woorden en in het tweede de Duitse vertalingen daarvan.

3. Doelgroep

Gemaakt voor studenten die efficiënt woorden willen leren.

4. Algemeen

Nuttig, simpel hulpmiddel. De frequentie-indeling is weinig genuanceerd. Ook de voorzetsels en voorzetselgroepen zouden voor een frequentie-indeling in aanmerking komen.