Vereniging Hebreeuws
Watts, List of Words Occurring Frequently
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Woordenlijsten
Watts, List of Words Occurring Frequently

1. Identificatie

a. auteurWatts, J.D.W.
b. titelList of Words Occurring Frequently in the Hebrew Bible; Hebrew- English edition
c. uitgaveLeiden, Brill, 1967 (2e druk)
d. vorm en omvang20 cm, 33 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

In frequentielijsten worden de woorden van een tekst geordend naar het aantal keren dat ze daarin voorkomen. Dit boekje geeft eerst vijf frequentiegroepen van werkwoorden (eerste groep: 500 tot 5000 keer; laatste groep: 25 tot 50 keer), en daarna vijf groepen van naamwoorden (laatste groep: 50 tot 100 keer). In elke groep zijn de woorden alfabetisch gerangschikt. Ten slotte e lijst van 77 voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen, en een lijstje van 38 (andere) partikels, in beide gevallen ingedeeld in betekenisgroepen. In het hele boekje staan op de linker pagina de Hebreeuwse woorden en op de rechter de Engelse vertalingen daarvan.

3. Doelgroep

Gemaakt voor studenten die efficiënt woorden willen leren.

4. Algemeen

Nuttig, simpel hulpmiddel. De frequentie-indeling is weinig genuanceerd. Ook de voorzetsels en andere partikels zouden voor een frequentie-indeling in aanmerking komen.