Vereniging Hebreeuws
Landes, A Student's Vocabulary of Biblical Hebrew
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Woordenlijsten
Landes, A Student's Vocabulary of Biblical Hebrew

1. Identificatie

a. auteurLandes, G.M.
b. titelA Student's Vocabulary of Biblical Hebrew; Listed According to Frequency and Cognate
c. uitgaveNew York, Charles Scribner's Sons, 1961 / Londen, Samuel Bagster and Sons, 1965
d. vorm en omvang24 cm, vii + 56 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-684-41323-X (Scribner) of 0-023-6-7410-5 (Bagster)
g. verkrijgbaarbibliotheek of antiquarisch

2. Inhoud

In frequentielijsten worden de woorden van een tekst geordend naar het aantal keren dat ze daarin voorkomen. Dit boekje heeft drie afdelingen. De eerste en omvangrijkste noemt de werkwoordstammen die tien of meer keer voorkomen. Die zijn onderverdeeld in zeven frequentiegroepen. Bij elke werkwoordstam worden andere woorden genoemd die er etymologisch mee samenhangen (veelal naamwoorden), voorzover ze tien of meer keer voorkom tweede afdeling betreft werkwoordstammen die zelf weinig voorkomen, maar waarbij de verwante woorden wel een frequentie hebben van tien of meer. In de laatste afdeling zijn de overblijvende woorden ondergebracht. Die zijn opnieuw onderverdeeld in zeven frequentiegroepen. Achter elk woord staat de Engelse vertaling, vaak gevolgd door frequentiecijfers. Een alfabetische index zorgt voor een extra ingang.

3. Doelgroep

Gemaakt voor studenten die efficiënt woorden willen leren en tegelijk op etymologische verwantschapsrelaties willen letten.

4. Algemeen

Nuttige uitgave. De keerzijde van de aandacht voor etymologische samenhangen is dat woorden met gelijke frequenties over drie afdelingen zijn verdeeld. N.B. Binnenkort verschijnt hiervan een nieuwe versie: Building Your Biblical Hebrew Vocabulary; Atlanta GA, Society of Biblical Literature, 2001, ISBN 1-5898-3003-2