Vereniging Hebreeuws
Beall/Banks/Smith, Old Testament Parsing Guide
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Gidsen bij het determineren
Beall/Banks/Smith, Old Testament Parsing Guide

1. Identificatie

a. auteurBeall, T.S, and W.A. Banks (and C.Smith)
b. titelOld Testament Parsing Guide
c. uitgaveChicago, Moody Press, 1986-1990 (uitgave in twee banden) / Nashville TN, Broadman and Holman, 2000 (uitgave in één band)
d. vorm en omvang24 cm, twee delen; deel 1: 391 blz., deel 2: 299 blz.; in één band 688 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNdeel 1:0-8024-6315-0; deel 2: 0-8024-6316-9; uitgave in één band: 0-8054-2032-0
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Vers voor vers wordt van alle werkwoordsvormen de grammaticale determinatie gegeven (parsing). Bij elke vorm wordt achtereenvolgens in korte aanduidingen vermeld: 1. de stamformatie, 2. de 'tijd' en modus (met specificaties bij pf. en ipf.), 3. gegevens over persoon-geslacht-getal (waar van toepassing), 4. de wortel, 5. de bladzijde waar het werkwoord te vinden is in het woordenboek van Brown, Driver en Briggs (BDB), 6. gegevens over persoon-geslacht-getal van het suffix, en 7. de betekenis, omschreven in een of twee woorden. In totaal passeren zo ca. 75.000 vormen de revue. De vormen zijn ongevocaliseerd en zonder eventuele voorvoegsels overgenomen. De bijbelboeken staan in de christelijke volgorde.

3. Doelgroep

Voor ieder die niet zelf werkwoordsvormen kan of wil determineren.

4. Algemeen

Nauwkeurige beschrijving van werkwoordsvormen. Ook opgenomen op de cd-rom Bibleworks 4.0.