Vereniging Hebreeuws
Owens, Analytical Key to the Old Testament
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Gidsen bij het determineren
Owens, Analytical Key to the Old Testament

1. Identificatie

a. auteurOwens, J.J.
b. titelAnalytical Key to the Old Testament
c. uitgaveGrand Rapids MI, Baker Book House, 1989-1992
d. vorm en omvang26 cm, vier delen; deel 1: 1990, 1032 blz.; deel 2: 1992, 960 blz.; deel 3: 1991, 660 blz.; deel 4: 1989, 941 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNdeel 1: 0-8010-6714-6; deel 2: 0-8010-6753-7; deel 3: 0-8010-6715-4; deel 4: 0-8010-6713-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Volledige tekst van de BHS (Hebreeuwse letters met klinkers) met volledige benoeming en vertaling van elk woord en deel van een woord (waaronder lidwoorden en vaste voorzetsels), alsmede per benoeming verwijzing naar de bladzijden van het Hebreeuws-Engelse lexicon van Brown, Driver en Briggs en veelvuldige verwijzingen naar de Engelse grammatica van Gesenius, Kautzsch en Cowley. De vertaling volgt meestal de Revised Standard Version (RSV).

3. Doelgroep

Voor wie snel en/of veel wil lezen.

4. Algemeen

Volledige beschrijving in grammaticaal en lexicaal opzicht van de hele Hebreeuwse bijbel. Wie nog meer wil, moet het computerprogramma Bibleworks 4.0 aanschaffen. Tekstkritische varianten worden niet weergegeven en omstreden woorden of gedeelten worden gewoon in de RSV weergegeven.