Vereniging Hebreeuws
Bloemendaal, De tekst van het Oude Testament
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Over taal en tekst
Bloemendaal, De tekst van het Oude Testament

1. Identificatie

a. auteurBloemendaal, W.
b. titelDe tekst van het Oude Testament
c. uitgaveBaarn, Bosch & Keuning, 1966 (serie: Bibliotheek van Boeken bij de Bijbel, BBB)
d. vorm en omvang19 cm, 135 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBNontbreekt
g. verkrijgbaarantiquarisch

2. Inhoud

Het boek opent met een beschouwing over taal, schrift en schrijvers van de bijbel. Daarna komt de geschiedenis van de tekst aan de orde. Dit aan de hand van het werk van de masoreten, oude Hebreeuwse handschriften, de Samaritaanse Pentateuch en de Dode-Zee rollen. Het derde deel is een uitvoerige bespreking van oude vertalingen: de Aramese, Griekse, Syrische en Latijnse. Ook minder bekende vertalingen als de Koptische, Arabische en Gotische komen aan de orde. Tenslotte is er aandacht voor Nederlandse vertalingen en de zogenaamde polyglottenbijbel (bijbeluitgaven waarin grondtekst en vertalingen in verschillende talen naast elkaar zijn afgedrukt).

3. Doelgroep

Bestemd voor iedere belangstellende in de geschiedenis van de tekst van het Oude Testament. Biedt biografische bijzonderheden over vertalers en vakgeleerden.

4. Algemeen

Deze enigszins gedateerde maar alleszins duidelijke studie is een eenvoudige inleiding tot het onderwerp met zijn vele vragen en problemen. De opbouw van het boek loopt parallel met het Duitstalige en meer wetenschappelijke "Der Text des alten Testaments" van Ernst Würthwein uit 1952.