Vereniging Hebreeuws
Weingreen, Study of the Text of the Hebrew Bible
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Over taal en tekst
Weingreen, Study of the Text of the Hebrew Bible

1. Identificatie

a. auteurWeingreen, J.
b. titelIntroduction to the Critical Study of the Text of the Hebrew Bible
c. uitgaveOxford-New York, Clarendon Press - Oxford University Press, 1982
d. vorm en omvang22 cm, 102 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-19-815453-4
g. verkrijgbaarboekhandel of antiquarisch

2. Inhoud

De zeven hoofdstukken behandelen de aard van tekstkritiek (tegenover literaire kritiek), de rabbijnse voorgangers (begrippen als masora, ketiev-qeree, sevirien, pesjat en derasj, tikoenee soferim), doel en beperkingen van tekstkritiek, het belang van de Septuaginta (LXX), Targum, Pesjitta, Qumran, enz. Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op 'systematische' d.w.z. telkens terugkerende fouten (dalet-reesj, hee-chet, metathesis, leesmoeders, ditto- en haplografie, enz.) Hoofdstuk 5 vermeldt verschillen tussen parallelle passages en fouten die worden toegeschreven aan vermoeidheid van de schrijver. Hoofdstuk 6 bespreekt de glossen. Hoofdstuk 7 wijst met een concreet voorbeeld op het belang van vergelijkende Semitische taalkunde.

3. Doelgroep

De gedachte dat ook de Hebreeuwse grondtekst van de bijbel menselijke fouten bevat, is voor studenten soms moeilijk te verdragen. Deze inleiding leert hen kritisch om te gaan met de tekst, de verschillende soorten fouten of discutabele lezingen zelf te onderkennen, te leren leven met onzekerheden en tekstverbeteraars te blijven wantrouwen. Goede kennis van het Engels én het Bijbels Hebreeuws zijn wel vereist.

4. Algemeen

Weingreen schetst in kort bestek helder en leesbaar de hoofdzaken van bijbelse tekstkritiek, geeft veel concrete voorbeelden en gaat als goed leraar de anekdote niet uit de weg. Wie geen tijd heeft voor Emanuel Tovs "Textual Criticism" heeft aan dit werkje een goede inleiding.