Vereniging Hebreeuws
Yeivin, Introduction to the Tiberian Masora
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Over taal en tekst
Yeivin, Introduction to the Tiberian Masora

1. Identificatie

a. auteurYeivin, I.
b. titelIntroduction to the Tiberian Masorah; translated and edited by E.J. Revell
c. uitgaveMissoula MT, Scholars Press, 1980
d. vorm en omvang22 cm, 324 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-89130-373-1
g. verkrijgbaarboekhandel of internet

2. Inhoud

Eerste Engelstalige inleiding van een erkend expert tot het hoe, wat en waarom van de aantekeningen bij de tekst van de tekstoverleveraars (masoreten), voornamelijk van de hoofdstroom. De handschriften, masora (met terminologie) en accenten worden besproken. Sjwa, dageesj en rafee krijgen meer aandacht in aanhangsels. Uitvoerige documentatie en bronbeschrijvingen completeren de uiterst complete en nauwkeurige behandeling. De paragrafen zijn genummerd, er zijn vele verwijzingen in de tekst naar relevante gedeelten elders in de tekst en er is een gedetailleerde index. Het boek is samengesteld op een schrijfmachine.

3. Doelgroep

Bedoeld voor allen die kennis willen nemen van de geschiedenis van de tekstoverlevering en de bewaking daarvan, of die bij het lezen van de BHS willen weten wat de accenten en masoretische annotaties betekenen. De masoretische kant- en eindaantekeningen in BHS worden verduidelijkt.

4. Algemeen

Het werk van Kelley, Mynatt en Crawford is eenvoudiger.