Vereniging Hebreeuws
Kelley/Mynatt/Crawford, The Masora of BHS
Leermiddelengids Hebreeuws: Klassiek Hebreeuws - Over taal en tekst
Kelley/Mynatt/Crawford, The Masora of BHS

1. Identificatie

a. auteurKelley, P.H., D.S. Mynatt and T.G. Crawford
b. titelThe Masora of Biblia Hebraica Stuttgartensia; Introduction and Annotated Glossary
c. uitgaveGrand Rapids MI / Cambridge UK, William B. Eerdmans Publishing Company, 1998
d. vorm en omvang26 cm, xiv + 241 blz.
e. bijlagengeen
f. ISBN0-8028-4363-8
g. verkrijgbaarboekhandel

2. Inhoud

Dit boek behandelt de masoretische kanttekeningen in de zij- en ondermarges, met speciale aandacht voor die in de BHS. Na een korte introductie over wat masora en de studie ervan is (hoofdstuk I), volgt een uitvoerige historische uiteenzetting (hoofdstuk II) en een beschrijving van de proto-masoretische tekst (hoofdstuk III). Vervolgens wordt aan de hand van goede voorbeelden uitgelegd hoe met de masoretische aantekeningen valt te werken (hoofdstuk IV). Het grootste deel (hoofdstuk V) is een alfabetische lijst van alle woorden, afkortingen en letters die voorkomen in de masora. Elk daarvan wordt vertaald, uitgelegd en voorzien van voorbeelden met kort commentaar. Het boek sluit af met een bibliografie, waarin ook alle recensies op de BHS opgenomen zijn en een index van bijbelteksten.

3. Doelgroep

Het boek is bedoeld voor allen die met de BHS werken. Het richt zich op een breed publiek, maar ook de professional zal er met veel plezier gebruik van maken.

4. Algemeen

Een boek dat iedereen verantwoord toegang biedt tot de masora, zonder dat men eerst specialistische en moeilijk toegangbare literatuur door moet werken. Dit wordt mede bewerkt door de goede lay-out en de aangename schrijfstijl. De goed verzorgde eindnoten en bibliografie geven de meer professionele gebruiker van BHS de gelegenheid zich verder te verdiepen in detailonderwerpen.